Pensioenfonds


 

Algemeen

Naast het wettelijk rustpensioen zijn er ook pensioenregelingen die gelinkt zijn aan de werksituatie. Sommige werknemers bouwen een aanvullend pensioen op.

De eerste pensioenpijler is het wettelijk pensioen. Dit pensioen hangt af van uw loon, het aantal jaren dat u gewerkt hebt en het statuut dat u had: werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Een gemengd pensioen is uiteraard ook mogelijk als u tijdens uw loopbaan verschillende statuten gecombineerd hebt.

U krijgt uw pensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en die ligt op 65 jaar (volgens de wetgeving momenteel in voege). In bepaalde gevallen kunt u vervroegd met pensioen gaan.

Daarnaast zijn er nog andere pensioenpijlers:

 • Tweede pensioenpijler: hieronder vallen onder meer de sectorale pensioenplannen op het niveau van het paritair comité, maar ook de groepsverzekering of pensioenfonds.  Voor zelfstandigen is er ook een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en een individuele pensioentoezegging (IPT) als u een vennootschap hebt.
 • Derde pensioenpijler: u bouwt zelf op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op. Dat gebeurt via het pensioensparen en/of het langetermijnsparen.
 • Vierde pensioenpijler: u spaart zonder fiscaal voordeel. Dat kan via spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten of andere oplossingen. Ook vastgoed is een mogelijkheid.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de federale pensioendienst https://www.sfpd.fgov.be/nl.

 

 

PENSIOENFONDS PC 320

In het protocolakkoord van 2015-2016 werd door de sociale partners het engagement aangegaan om de invoering van een sectoraal aanvullend pensioen voor te bereiden. Sinds 2016 worden volgende bedragen geïnd ten voordele van de werknemers voor deze 2e pijler :

 • 0,3 % van het referteloon
 • forfaitair bedrag op basis van de tewerkstelling in het vierde kwartaal van het jaar (omzetting ecocheques) :
  • 250 € bij een tewerkstelling van minstens 4/5den
  • 150 € bij een tewerkstelling van minstens 1/2de
  • 100 € bij een tewerkstelling van minstens 1/3de

Voor de toekenning van de individuele rechten dient nog een CAO te worden afgesloten. 

In het protocolakkoord van 2019-2020 is opgenomen dat aan 2 onafhankelijke verzekeringsmakelaars gevraagd wordt het dossier 2e pijler voor de sector en eventuele alternatieven te onderzoeken en verder uit te werken. De sociale partners engageren zich om dit dossier tegen uiterlijk april 2020 te finaliseren in een beperkte werkgroep.

Bij een akkoord over de 2e pijler zal vanaf april 2020 de inning van de bijdragen verhoogd worden met 0,2%. Bij gebrek aan akkoord zullen de barema’s en de brutolonen stijgen met 0,2%.

De opgespaarde middelen staan intussen vast op een rekening bij het Waarborg en Sociaal Fonds. Op mypension.be zal u de eventuele toekenning pas kunnen raadplegen vanaf september 2021.