SECTORCONVENANT-2021-2022


STAPPENPLAN SECTORCONVENANT EN ADDENDUM NON-DISCRIMINATIE

 

PRIORITEIT 1 : AANSLUITING ONDERWIJS – ARBEIDSMARKT

 

Acties :

 • Opstellen inventaris Werkplekleren
 • Werkplekleren
 • IBO
 • Stages
 • Meeloopweek
 • duaal leren
 • enz.

 

 • Opleidingstrajecten
 • CVO
 • SYNTRA
 • handleiding ism Funebra
 • Beroepskwalificatiedossiers
 • Onderwijskiezer
 • Inventaris opleidingen specifiek voor begrafenissector
 • Mentoropleiding
 • Peterschapsopleiding

 

 • Levenslang leren en werkbaar werk
 • Instroom
 • Samenwerking VDAB
 • Voordelen bij (1e) aanwerving
 • Bezoeken werkgevers
 • Stagemogelijkheden
 • IBO
 • Jobdates onderzoeken
 • Website werkbaar werk promoten
 • Werkbaarheidscheque
 • Hoe werkbaar werk aanpakken : folder

 

PRIORITEIT 2 : COMPETENTIEBELEID

 

Acties :

 • Syllabus / handleiding in functie van opleiding medewerker, assistent en manager
 • Werkplekleren promoten (bedrijfsbezoeken, Funebra magazine, beurzen, …)
 • Peterschapsopleiding promoten
 • Onthaalbrochure opstellen
 • Mentoropleidingen inventariseren
 • Werkbaarheidscheque promoten
 • Website werkbaar werk promoten

 

 

 

PRIORITEIT 3 : NON-DISCRIMINATIE

 

Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van inclusie :

 • Sectorale gedragscode non-discriminatie
 • Intersectorale gedragscode non-discriminatie
 • Nulmeting
 • Risicoanalyse
 • Actieplan uitwerken ahv resultaten nulmeting
 • Verdelen van handleiding non-discriminatie en inclusie
 • Fiches aanbieden (gender, etniciteit, leeftijd, inclusieve communicatie, enz.)
 • Inventaris overheidssteun bij aanwerving niet-Belgische origine
 • Videoboodschappen aanbieden (herkomst, leeftijd, enz.)
 • Infosessies handleiding non-discriminatiecode
 • Intersectorale opleidingen
 • Dag van de inclusie