Wat is het Sociaal Fonds 320


Door de coronacrisis is het secretariaat van het Waarborg en Sociaal Fonds tijdelijk niet bereikbaar.  Wij kunnen alleen gecontacteerd worden via mail: info@fonds320.be

 

Nieuw adres: 
Anspachlaan 111 bus 13 - 1000 Brussel

 

Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Begrafenisondernemingen is opgericht binnen het paritair comité 320 voor begrafenisondernemingen.  Het is bevoegd voor de werkgevers (en hun werknemers) van de sector van de begrafenisondernemingen  (Paritair Comité 320).  

Wat doet het Sociaal Fonds 320 ?

Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Begrafenisondernemingen is er voor de bestaanszekerheid van werknemers die werken bij ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité 320.

Het fonds staat in voor een aantal financiële tegemoetkomingen aan de ondernemingen  en hun werknemers uit de sector.

Wie kan er terecht bij het Sociaal Fonds 320 ?

Zowel werkgevers als werknemers die ressorteren onder het paritair comité 320 kunnen terecht met hun vragen bij het secretariaat van het sociaal fonds. 
Ook opleidingsinstituten kunnen er terecht voor tussenkomsten in bepaalde opleidingen.

Meer info: info@fonds320.be