Sectorconvenant


De sociale partners van de begrafenissector hebben zich via een sectorconvenant en addendum, afgesloten met de Vlaamse regering voor 2021-2022, geëngageerd tot een aantal verbintenissen specifiek voor onze sector.

Om deze verbintenissen na te komen, heeft het Fonds 320 ondersteuning van een sectorconsulent die met doelgerichte acties zal werken op :

 • de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;
 • een competentiebeleid, waaronder levenslang leren en werkbaar werk;
 • het beleid van evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en inclusie

Wil u meer weten ? Klik hier.

Waar kan jouw sectorconsulent je mee helpen ?

Competentiebeleid :

 • Scan van je bedrijf en je werknemers rond opleidingsnoden
 • Ondersteuning bij levenslang leren
 • Beroepscompetentieprofielen
 • Coaching van je team
 • Antwoorden op loopbaanvragen

Werkbaar werk :

 • Werken met goesting : motivatie van je team en jezelf
 • In kaart brengen van arbeidsomstandigheden
 • Stressbeheersing en preventie van burn-out
 • Heldere communicatie op de werkvloer

Personeel

 • Rekruteren en aanwerven
 • Hoe stel ik een vacature op
 • Samenwerking met VDAB
 • Samenwerking met opleidingscentra
 • Werkplekleren
 • Onthaalbeleid en integratie van de nieuwe werknemer

Innoveren en ondernemen

 • Subsidies
 • Premies

Diversiteit en inclusie

Onze samenleving is bijzonder divers.  Ook de begrafenissector kan niet om deze realiteit heen. Je speelt dan ook best in op de aanwezige diversiteit.
Dit doe je door je diensten en je organisatie voor iedereen toegankelijk te maken. Het is een noodzakelijke stap om als organisatie relevant en aantrekkelijk te blijven.
In deze handleiding lees je hoe je het potentieel op het gebied van diversiteit kan benutten, zodat je geen deel van de samenleving uitsluit.
Neem ook een kijkje naar onze videoteaser.

Voor al uw vragen, neem contact op met onze sectorconsulent Lieve Hiel via lieve@fonds320.be