Sectorconvenant


De sociale partners van de begrafenissector hebben zich via een sectorconvenant en addendum, afgesloten met de Vlaamse regering voor 2021-2022, geëngageerd tot een aantal verbintenissen specifiek voor onze sector.

Om deze verbintenissen na te komen, heeft het Fonds 320 ondersteuning van een sectorconsulent die met doelgerichte acties zal werken op :

 • de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;
 • een competentiebeleid, waaronder levenslang leren en werkbaar werk;
 • het beleid van evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en inclusie

Waar kan jouw sectorconsulent je mee helpen ?

Competentiebeleid :

 • Scan van je bedrijf en je werknemers rond opleidingsnoden
 • Ondersteuning bij levenslang leren
 • Beroepscompetentieprofielen
 • Coaching van je team
 • Antwoorden op loopbaanvragen

Werkbaar werk :

 • Werken met goesting : motivatie van je team en jezelf
 • In kaart brengen van arbeidsomstandigheden
 • Stressbeheersing en preventie van burn-out
 • Heldere communicatie op de werkvloer

Personeel

 • Rekruteren en aanwerven
 • Hoe stel ik een vacature op
 • Samenwerking met VDAB
 • Samenwerking met opleidingscentra
 • Werkplekleren
 • Onthaalbeleid en integratie van de nieuwe werknemer

Innoveren en ondernemen

 • Subsidies
 • Premies

Diversiteit en inclusie

 • Handleiding non-discriminatie en inclusie
 • Hoe pak ik het aan ?
 • Ondersteuning bij aanwerving

 

Voor al uw vragen, neem contact op met onze sectorconsulent Lieve Hiel via lieve@fonds320.be