Pensioenfonds


 

Algemeen

Naast het wettelijk rustpensioen zijn er ook pensioenregelingen die gelinkt zijn aan de werksituatie. Sommige werknemers bouwen een aanvullend pensioen op.

De eerste pensioenpijler is het wettelijk pensioen. Dit pensioen hangt af van uw loon, het aantal jaren dat u gewerkt hebt en het statuut dat u had: werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Een gemengd pensioen is uiteraard ook mogelijk als u tijdens uw loopbaan verschillende statuten gecombineerd hebt.

U krijgt uw pensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en die ligt op 65 jaar (volgens de wetgeving momenteel in voege). In bepaalde gevallen kunt u vervroegd met pensioen gaan.

Daarnaast zijn er nog andere pensioenpijlers:

 • Tweede pensioenpijler: hieronder vallen onder meer de sectorale pensioenplannen op het niveau van het paritair comité, maar ook de groepsverzekering of pensioenfonds.  Voor zelfstandigen is er ook een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en een individuele pensioentoezegging (IPT) als u een vennootschap hebt.
 • Derde pensioenpijler: u bouwt zelf op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op. Dat gebeurt via het pensioensparen en/of het langetermijnsparen.
 • Vierde pensioenpijler: u spaart zonder fiscaal voordeel. Dat kan via spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten of andere oplossingen. Ook vastgoed is een mogelijkheid.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de federale pensioendienst https://www.sfpd.fgov.be/nl.

 

 

PENSIOENFONDS PC 320

In het protocolakkoord van 2015-2016 werd door de sociale partners het engagement aangegaan om de invoering van een sectoraal aanvullend pensioen voor te bereiden. Sinds 2016 worden volgende bedragen geïnd ten voordele van de werknemers voor deze 2e pijler :

Vast percentage op het loon:

 • 2e kwartaal 2017: 0,6 % van het referteloon3e kwartaal 2017: 1,2 % van het referteloon
 • 4e kwartaal 2017: 0,6 % van het referteloon
 • Vanaf 1 januari 2018 tot 30 juni 2020: 0,3 % van het referteloon
 • 3e kwartaal 2020: 0,7 % van het referteloon
 • Vanaf het 4e kwartaal 2020: 0,5 % van het referteloon

 

Forfaitair bedrag op basis van de tewerkstelling in het vierde kwartaal van het jaar (omzetting ecocheques) :

 • 250 € bij een tewerkstelling van minstens 4/5den
 • 150 € bij een tewerkstelling van minstens 1/2de
 • 100 € bij een tewerkstelling van minstens 1/3de

Voor de toekenning van de individuele rechten werden op 20 november 2020 en op 26 april 2021 CAO's afgesloten. 

De opgespaarde middelen staan intussen vast op een rekening bij de verzekeringsfirma, aangeduid door het Waarborg en Sociaal Fonds.

Op mypension.be kan u de eventuele toekenning pas kunnen raadplegen.

Uitbetaling: bij pensionering zal u van AG Insurance een brief ontvangen om het bedrag van uw reserve te ontvangen.  Betrokkenen die een bijkomend pensioen hebben opgebouwd, dat lager is dan 50 euro, dienen zelf het Fonds of AG Insurance te contacteren.
Hetzelfde geldt bij overlijden voor de pensioendatum, het recht gaat dan over op de erfgenamen.