Rijbewijs B


Alleen voor werkgevers die vallen onder PC 320 - Begrafenisondernemingen!
 
Behoort de werknemer tot een van de volgende werknemerscategorieën (cfr. cao risicogroepen van 7/12/2015):
  • Laaggeschoolden (*)
  • Personen met een handicap
  • Herintreders (nieuw in de sector)
  • Jongeren (-26 jaar)
  • 45-plussers
  • Allochtonen
  • Deeltijds leerplichtigen
  • Leefloontrekkers
  • Langdurig werklozen
  • Laaggeschoolde werklozen
(*) de werknemer bezit geen diploma of getuigschrift van secundair onderwijs of heeft deeltijds beroepssecundair onderwijs gevolgd
 
Én wenst de werknemer een rijbewijs B te behalen via een opleiding in een erkende rijschool, dan wordt een opleidingspremie toegekend van maximaal 300 euro.
Theoretische en praktische opleidingen door erkende rijschoien voor het behalen van een rijbewijs B door een werknemer tewerkgesteld in een begrafenisonderneming, komen hiervoor in aanmerking. De aanvraag voor terugbetaling moet worden gestaafd met een copie van de factuur. Wanneer de opleiding werd betaald door de werkgever, dan heeft de werkgever recht op deze tussenkomst. De premie kan worden aangevraagd tot 3 maanden na het behalen van het rijbewijs.
 
TE VERVULLEN FORMALITEITEN
Deze tussenkomsten wordt toegekend op basis van een dossier. Hiervoor vult u bijgevoegde documenten in en stuurt u deze terug naar:
SOCIAAL FONDS 320
Anspachlaan 111 B13
1000 Brussel
2. Factuur van de rijschool