Mentoropleiding


Vanaf september 2022 kunnen cursisten van het volwassenenonderwijs een duale opleiding uitvaartmedewerker volgen in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Een duale opleiding in het volwassenenonderwijs is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarin cursisten competenties :

 • deels verwerven in het CVO (de onderwijsinstellingscomponent) en
 • deels op de werkplek (de werkplekcomponent)

Minstens 50% van de lestijd vindt bij jou op de werkvloer plaats. Dat aandeel wordt in een opleidingsprofiel vastgelegd.

De leervergoeding bedraagt 3,80 euro per uur en wordt per maand uitbetaald.

Overtuigd ? Prima !

Je hebt een erkenning nodig voor elke duale of alternerende opleiding waarvoor je een overeenkomst wilt sluiten en voor elke vestiging waar je lerende wilt opleiden.

De onderneming:

 • moet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een lerende, overeenkomstig het opleidingsplan, mogelijk te maken.
 • moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Die vereiste van financiële draagkracht is ingegeven door een zorg van stabiliteit en continuering van de onderneming, zodat de lerende zijn opleiding in de onderneming kan voleindigen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om solvabiliteit, economische leefbaarheid en dergelijke.
 • mag geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke veroordelingen of RSZ-veroordelingen.

Onderneming in orde ? Check !

Om de erkenning als leerwerkplek binnen te halen, moet de onderneming één of meerdere mentor(en) aanwijzen. Die mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende(n) op de leerwerkplek.

De mentor:

 • is van onberispelijk gedrag, zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister - 596.2 ('minderjarigenmodel' - in te dienen bij de erkenningsaanvraag).
 • is minstens 25 jaar.
 • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep.
 • moet een mentoropleiding volgen.

Met een bewijs van vooropleiding in het beroep kan:

 • een afwijking verleend worden op de minimumleeftijd van de mentor tot 23 jaar.
 • een afwijking verleend worden op de vereiste praktijkervaring.

Een erkenning aanvragen doe je online via de Vlaamse Overheid en door in te loggen in je burgerprofiel.

De erkenningsaanvraag zal vervolgens worden behandeld door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Tijdens dat onderzoek kan het partnerschap je contacteren en je mogelijk bezoeken

Het partnerschap zal binnen de 14 dagen na indiening van je aanvraag een beslissing nemen. Je ontvangt daarvan een officiële kennisgeving.

Is je onderneming erkend ? Proficiat ! Dan mag je een overeenkomst met een lerende sluiten.

Mentoropleiding zoeken ? Check !

Uiteraard heb je de vrije keuze om een mentoropleiding te volgen, maar we maken het je graag gemakkelijk. Via Act Now kan je op verschillende manieren een mentoropleiding volgen : https://www.mentoropleiding.be/nl.

Wist je dat …

Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Begrafenisondernemingen je mentoropleiding terugbetaalt tot 500 euro ?

 

TE VERVULLEN FORMALITEITEN

Deze tussenkomsten wordt toegekend op basis van een dossier. Hiervoor vult u bijgevoegde documenten in en stuurt u deze terug naar:

SOCIAAL FONDS 320
Anspachlaan 111 B13
1000 Brussel

1. Formulier 1: Aanvraagformulier tussenkomst opleidingskosten

2. Formulier 2: Opleidingsfiche (in te vullen door de school of opleidingsinstelling)

3. Factuur van de mentoropleiding

4. Bewijs van betaling van de factuur van de mentoropleiding