Syndicale premie


Een syndicale premie van 145 EUR wordt toegekend aan elke werknemer die minstens halftijds werkt.
Deze premie wordt toegekend aan elke rechthebbende die minstens 115 arbeidsdagen heeft gepresteerd tijdens het referentiejaar in een inrichting die ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.
 
 
Een syndicale premie van 75 EUR wordt toegekend aan elke werknemer die halftijds of minder dan halftijds werkt.
Deze premie wordt toegekend aan elke rechthebbende die niet meer dan 114 arbeidsdagen en minstens 65 arbeidsdagen heeft gepresteerd tijdens het referentiejaar in een inrichting die ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.