Syndicale premie


Een syndicale premie van 145 EUR wordt toegekend aan elke werknemer die minstens halftijds werkt en die minstens 115 arbeidsdagen (effectieve en gelijkgestelde dagen zoals in de regelgeving jaarlijkse vakantie) kan bewijzen in het refertejaar (het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van uitbetaling van de premie) in een onderneming onder PC 320 en ten laatste op 1/1 van het refertejaar lid is van een vakbond.  Vóór 1/2 van elk jaar leveren de werkgevers een tewerkstellingattest af.
 
Een syndicale premie van 75 EUR wordt toegekend aan elke werknemer die halftijds of minder dan halftijds werkt en die minstens 65 en maximum 114 arbeidsdagen (effectieve en gelijkgestelde dagen zoals in de regelgeving jaarlijkse vakantie) kan bewijzen in het refertejaar (het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van uitbetaling van de premie) in een onderneming onder PC 320 en ten laatste op 1/1 van het refertejaar lid is van een vakbond.  Vóór 1/2 van elk jaar leveren de werkgevers een tewerkstellingattest af.
De uitbetaling van de premie verloopt via de vakbond.