Opleidingspremie


1. Opleiding begrafenisondernemer via Syntra of IFAPME
 
De premie voor de werknemers die de opleiding begrafenisondernemer volgen via SYNTRA of IFAPME bedraagt 200 euro voor het eerste jaar opleiding en 200 euro voor het tweede jaar opleiding.
Deze premie is van toepassing vanaf het schooljaar 2016-2017.
 
Deze tussenkomsten wordt toegekend op basis van een dossier. Hiervoor vult u
bijgevoegde documenten in en stuurt u deze terug naar:
SOCIAAL FONDS 320
Anspachlaan 111 B13
1000 Brussel
 

2. Rijbewijs B
Wenst de werknemer een rijbewijs B te behalen via een opleiding in een erkende rijschool, dan wordt een opleidingspremie toegekend van maximaal 300 euro.

Theoretische en praktische opleidingen voor het behalen van een rijbewijs B in erkende rijscholen komen hiervoor in aanmerking.  De aanvraag voor terugbetaling moet worden gestaafd met een copie van de factuur.
De premie kan worden aangevraagd tot 3 maanden na het behalen van het rijbewijs.
Deze premie is alleen van toepassing indien de werknemer behoort tot een van de volgende categorieën: 
- Laaggeschoolden (de werknemer bezit geen diploma of getuigschrift van secundair onderwijs of heeft deeltijds beroepssecundair onderwijs gevolgd)
- Personen met een handicap
- Herintreders (nieuw in de sector)
- Jongeren (-26 jaar)
- 45-plussers
- Allochtonen
- Deeltijds leerplichtigen
- Leefloontrekkers
- Langdurig werklozen
- Laaggeschoolde werklozen
 
Deze tussenkomsten wordt toegekend op basis van een dossier. Hiervoor vult u
bijgevoegde documenten in en stuurt u deze terug naar:
SOCIAAL FONDS 320
Anspachlaan 111 B13
1000 Brussel
 
 
3. Andere opleidingen
 
Werknemers die ressorteren onder het paritair comité 320 kunnen genieten van een opleidingspremie. Deze premie kan betrekking hebben op de inschrijvingskosten van de opleiding, alsook het materiaal (cursussen, handboeken, werkinstrumenten).
 
Voorwaarden:
De premie bedraagt maximum 50 euro op jaarbasis, per kalenderjaar en per werknemer.
De opleiding moet plaatsvinden buiten de werkuren.
De premie kan aangevraagd worden bij aanvang van de opleiding en ten laatste tot 3 maanden na het beëindigen van de opleiding.
Opleidingen die in aanmerking komen: 
  • Opleidingen die een meerwaarde bieden op professioneel vlak en die aansluiten bij de kwalificatievereisten van de Belgische arbeidsmarkt.
  • Zowel de opleidingen erkend in het kader van het Vlaams OpleidingsVerlof, als de opleidingen die erkend zijn bij Onderwijs (inclusief CVO-opleidingen), Syntra en opleidingen erkend door de VDAB in het kader van opleidingscheques.
  • Opleidingen bij alle organisaties die erkend zijn n het kader van de KMO-portefeuille of een ESF-kwaliteitslabel hebben, komen in aanmerking.
  • Voor aanvragen van individuele werknemers voor opleidingen die niet hoger vernoemd zijn, kan een premie worden toegestaan na beslissing van de raad van beheer van het Waarborg en Sociaal Fonds voor Begrafenisondernemingen.
- De premie bedraagt maximum 50 euro op jaarbasis, per kalenderjaar en per werknemer.
- De opleiding kan zowel tijdens als buiten de werkuren plaatsvinden.
- De premie kan aangevraagd worden bij aanvang van de opleiding en ten laatste tot 3 maanden na het beëindigen van de opleiding.
- Opleidingen die in aanmerking komen: 
  • Opleidingen die een meerwaarde bieden op professioneel vlak en die aansluiten bij de kwalificatievereisten van de Belgische arbeidsmarkt.  
  • Zowel de opleidingen erkend in het kader van het Vlaams OpleidingsVerlof, als de opleidingen die erkend zijn bij Onderwijs (inclusief CVO-opleidingen), Syntra en opleidingen erkend door de VDAB in het kader van opleidingscheques.
  • Opleidingen bij alle organisaties die erkend zijn in het kader van de KMO-portefeuille of een ESF-kwaliteitslabel hebben, komen in aanmerking.
  • Voor aanvragen van individuele werknemers voor opleidingen die niet hoger vernoemd zijn, kan een premie worden toegestaan na beslissing van de raad van beheer van het Waarborg en Sociaal Fonds voor Begrafenisondernemingen.
 
Deze tussenkomsten wordt toegekend op basis van een dossier. Hiervoor vult u bijgevoegde documenten in en stuurt u deze terug naar: